Verejná vyhláška: Stavebné povolenie na stavbu „Rozšírenie časti miestnej komunikácie a úprava krytu miestnej komunikácie – ulica Mlynárska“

Zverejnené
18. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
18. júla 2022 − 1. augusta 2022
Kategória

Prílohy