Preskočiť na obsah

Zverejnenie zámeru nájmu nehnuteľného majetku obce Jelka z dôvodu hodného osobitného zreteľa