Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.

Nadpis

Zverejnené

Referendum 2023: Vydanie hlasovacieho preukazu

9.12.2022

Prílohy

Popis

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Referendum – volebné okrsky

11.11.2022

Prílohy