Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Pre: Tomáš Horváth
Od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Pod číslom: OcÚJE-37/2023

Menovanému má byť doručená písomnosť a môže si ju prevziať v podateľni Obecného úradu v Jelke, Mierová 959/17, 925 23 Jelka do 30.01.2023 (vrátane) počas pracovných dní v nasledovných časoch:

  • v pondelok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:30 hod.,
  • v utorok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,
  • v stredu od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 16:30 hod.,
  • vo štvrtok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,
  • v piatok od 07:00 hod. do 12:00 hod.

Vyvesené: 12.01.2023
Zvesené:
V Jelke dňa 12.01.2023

Prílohy

Popis

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta si dovoľuje informovať občanov o vyplácaní 2. balíka inflačnej pomoci vybraným skupinám obyvateľov. Cieľom je zmierniť následky narastajúcich cien energií a vysokej inflácie a pomôcť najzraniteľnejším zvládať zvýšené výdavky na bývanie, energie, či stravu.

Informácie o finančnej pomoci sú zverejnené na stránke ústredia PSVR https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/2.-balik-inflacnej-pomoci.html?page_id=1222654