Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Obec Jelka v súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok (2023).

Prílohy

Popis

Obec Jelka podľa § 9a ods. 4 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov zverejňuje všetky návrhy podané do Obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku obce Jelka č. 3/2023.

Súvisiace dokumenty

Obchodná verejná súťaž č. 3/2023 na predaj majetku obce Jelka