Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.

Nadpis

Zverejnené

Trnavský samosprávny kraj vydal VZN č. 79/2022 o poskytovaní finančných prostriedkov jazykovým školám, základným umeleckým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK

6.7.2022

Nové všeobecne záväzné nariadenia Trnavského samosprávneho kraja

14.4.2022

Prílohy

Popis

Trnavský samosprávny kraj novelizoval Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na ubytovanie v školskom internáte v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja a Všeobecne záväzné nariadenie č. 25/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, príspevku na režijné náklady a podmienkach ich úhrady v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja.